20 HILJADA MILJA POD MOREM PDF

From Wikimedia Commons, the free media repository. Deutsch: Jules Verne. Lewis Page Mercier English.

Author:Felmaran Zushicage
Country:Bermuda
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):26 July 2008
Pages:119
PDF File Size:14.55 Mb
ePub File Size:11.39 Mb
ISBN:822-1-74452-543-7
Downloads:10765
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JukazahnThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Home Zil Vern - Share Embed Donate. Na dan 5.

Samo su mogli da primijete neki veliki vrtlog, kao da je neko jako mutio vodu. Samo kad su pregledali brod, vidjeli su da je hrbat slomljen. Francuska vlada me je bila poslala u tu ekspediciju, kao profesora prirodnih nauka u Parizu. I mene je zagolicala ta tajna. Komandant broda Faragat stavlja vam jednu kabinu na raspolaganje.

Hobson ministar mornarice. Savjet je moj sluga, jedan odani momak koji me je pratio na svim mojim putovanjima i koga mnogo volim. Ja mu naredih: — Spremaj stvari! Putujemo kroz dva sata. Komandant Faragat je dobar mornar, dostojan fregate kojom komanduje. Na dan Gledaj dobro! Zar ne idemo nasumce? Dvadesetog juna mi se uputismo ka ekvatoru. Najzad se uputismo u Kineska mora. To je bilo drugog novembra. Sutradan, petog novembra u podne, isticao je rok, poslije koga bi brod zauvijek napustio sredinu Tihog okeana.

Japan je bio najmanje dvije hiljade milja daleko. Ja sam, kao i ostali, bio na palubi i buljio u mrak koliko sam mogao. Pored mene je stajao Savjet. Oficiri su uporno okretali svoje doglede na sve strane. Osvijetljen dio je imao ovalan oblik, a u sredini je bio izvor svjetlosti. Svima se ote krik: — Mir! Onda se pojavi s druge strane broda. Svakog trenutka je mogao da nastane sudar, koji bi bio koban po nas. Oko dva sata izjutra sjajna svjetlost se opet pojavi na pet milja od broda.

Mi pripremismo sve za borbu. Ned Lend uze svoj harpun. Njegov rep je strahovito udarao u vodu. Dakle, disala je kao kit. Kapetan naredi da se brodu da puna para. Komandant Faragat je bijesno grickao bradu. Posada je psovala od bijesa. Katarke na "Abrahamu Linkolnu" su se tresle pod jakim naponom. Onda komandant naredi da se napuni top.

Ti si to Savjete! Je li i tebe onaj udarac bacio u more? Zatim izgubih svijest. Bio je to Ned. Pogledah oko sebe i vidjeh da se nalazimo na nekom tvrdom predmetu koji je virio iz vode. Zatim se vratih i udarih ujedan drveni sto oko koga je bilo nekoliko stolica. Pod je bio zastrt. Drugi mi odmah uli povjerenje. Nisam mogao da ocijenim da li ima trideset ili pedeset godina. Ja im na francuskom odgovorili da ih ne razumijem.

Rezultat ostade isti. To je bila deviza podmornice, a ono "N" je sigurno bilo inicijal zagonetnog komandanta. Mora da sam dugo spavao, jer kad se probudih osjetih da mi nedostaje vazduha.

Podmornica je izronila da bi uzela vazduha. Svakako nas je osudio da umremo od gladi. Ja sam mogao da vam odgovorim pri prvom susretu, ali sam htio da razmislim. Dugo sam oklijevao. Zar me nehotice "Abraham Linkoln" juri po cijelom Tihom okeanu? Primate li taj uslov?

Dozvolite mi, da vam postavim samo jedno pitanje — rekoh komandantu. Vi ste me napali! Ali vi ne znate sve, vi niste sve vidjeli. Od danas vi ulazite u jedan novi elemenat. Na sredini je bio bogato postavljen sto. Kapetan Nemo me je posmatrao. Ona su vrlo zdrava i hranljiva.

More zadovoljava sve moje potrebe; ono me i odijeva. Ove tkanine, od kojih je moje odijelo, napravljene su od konaca morskog bilja.

Volim ga! More je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine lopte. Jedino je tu nezavisnost! Jedino je tu sloboda! Tu ja ne priznajem nikakvog gospodara! Tu sam potpuno slobodan! Kapetan Nemo ustade. To je bila biblioteka. Vi ovdje imate sigurno sedam do osam hiljada svezaka To je jedina moja veza sa zemljom.

Ali svijet je prestao za mene da postoji onog dana kad je "Nautilus" prvi put zaronio u vodu. Sve ove knjige stoje vam na raspolaganju, profesore. To je jedna vrsta alge bogate nikotinom. Nekada sam volio da skupljam ta divna djela koja je stvorila ljudska ruka. Bio sam u tome neumoran i tako sam mogao da prikupim nekoliko djela od velike vrijednosti. To su posljednje uspomene na zemlju, koja je za mene umrla.

U jednom uglu salona nalazile su se orgulje. Nijedan muzej u Evropi nema tako bogatu i lijepu zbirku. Ali koliko se divim ovom bogatstvu, isto toliko izaziva moje divljenje i ova podmornica koja nas nosi. Vidim na ovom zidu sprave koje ne poznajem. Sad treba da vam objasnim jednu stvar. Ta snaga, to je elektrika.

Evo, vidite, sad idemo srednjom brzinom od petnaest milja na sat. Kapetan Nemo me zatim povede na zadnji dio podmornice. Na sredini podmornice primjetih neku vrstu bunara.

Elektrika me vezuje za "Nautilus". Ja javim i "Nautilus" izroni. Kapetan Nemo me onda odvede u kuhinju u kojoj se sve kuvalo na elektrici.

FOUR QULS PDF

Release Info

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Home Zil Vern - Share Embed Donate. Na dan 5.

DE WAELHENS PDF

20.000 milja pod morem

See Featured Authors Answering Questions. Questions About Dvadeset hiljada milja pod morem by Jules Verne. To ask other readers questions about Dvadeset hiljada milja pod morem , please sign up. Answered Questions Would I, a sixteen-year-old girl, enjoy and understand this book?

DOMINE XHTML 1.0 Y CSS2 PDF

Zil Vern - 20.000 Milja Pod Morem

.

AWWA C501 PDF

Category:Twenty Thousand Leagues Under the Sea

.

Related Articles