KUTADGU BILIG GNMZ TRKESI PDF

Please depict the credit for non-credit courses, number of course hours per week of the course below please share the credits if necessary. Written composition, art of eloquence, types of oral composition rhetoric, discussion, conference, open session, panel, forum, symposium To gain the ability of elocution, to learn types of oral composition. To gain the skills of eloquence and narration. To be able to give lectures affectively, to know types of oral composition and to be able to teach them. To become a good speaker, announcer, teacher, narrator, and organizer, to be a self confident entrepreneur Taer, Suat.

Author:Goltigrel Dugul
Country:El Salvador
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):6 April 2004
Pages:32
PDF File Size:2.26 Mb
ePub File Size:16.76 Mb
ISBN:319-8-91653-305-2
Downloads:33754
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaushicageEmbed Size px x x x x Blent Yldrm Alimcan nayet Alaeddin Yalnkaya Ekrem Hicazi Meryem Hakim Ataullah ahyar Macide Mahluf Erkin Emet Glden Snmez Yang Jianli Erkin Ekrem Tarih Trkistan topraklarnda, Kagarda, Urumide, Turpanda insanlk sular ileniyor. Kat doum kontrol yntemleriyle anne adaylarndan o-cuklarnn alnmas; oru tutmann, camiye gitmenin yasaklanmas; eitimin zo-runlu olarak ince yaplmas; eitim, istihdam, salk hizmetlerinin kstlanmas; zorunlu ii uygulamas, srgn, gzalt ve haksz hapis cezalar gibi uygulamalar Dou Trkistan halk iin gnlk yaamn bir paras olmu durumda.

Nesillerdir bask altnda yaayan bir halkn hikyesi, uluslararas ilikilerin re-elpolitii, dezenformasyon ve karartmalar nedeniyle dnya kamuoyunda yer bu-lamyor. Bu alma, blge halklarnn tarihten gnmze dein maruz kald hukuksuz uygulamalarn deifre edilmesini; blgenin sivil insan haklar kurulu-larnn denetimine almasn; Dou Trkistann tm blgelerine insani yardmn ulaabilmesi iin almalar yaplmasn; Dou Trkistan halk iin hak ve adalet-ten yana bir zme ulalmas iin resm ve sivil, yerel ve uluslararas mercilerin zme dhil edilmesini hedefleyen Hr Dou Trkistan Sempozyumunun teb-lilerinden olumaktadr.

Trke, ngilizce, Uygurca ve Arapa olarak drt dilde hazrlanan almann, Dou Trkistan meselesinin anlalmasna katkda bulun-masn temenni ediyoruz. Blge kaynak-larn smrmesi, soykrm, etnik ve din asimilasyon ve insan haklar ihlalleri ile youn olarak gndeme gelen in, blge gereklerinin dnya kamuoyu tarafndan anlalmasna engel olmakta; bunun iin haberleme ve iletiim aralarnn kulla-nmn denetim altna alarak blgeyi dnyaya kapatmaktadr.

Dou Trkistan konusu inin haksz uygulamalar sebebiyle i mesele ol-maktan km, tm insanln meselesi hline gelmitir.

Bu nedenle bata Tr-kiye ve Trki cumhuriyetler olmak zere dnyann her yerindeki sivil ve resm otoriteler, parlamentolar, sivil toplum kurulular, uluslararas mahkemeler, Bir-lemi Milletler BM ve benzeri uluslararas yaplar, in zulmne kar sorum-luklarn yerine getirmelidir.

Dou Trkistan topraklar BM tarafndan tannan topraklardr. BM Gvenlik Konseyi inin veto yetkisine ramen, ine yapt-rm uygulayacak ekilde ezilen Dou Trkistan halkndan yana tavr almaldr. Urumi bata olmak zere kriz yaanan blgeler ivedil. Home Career Dogu turkistan-sempozyumu. Post on Jul views. Category: Career 5 download.

Takdim 9Dou Trkistan; jeopolitik konumu, petrol, altn, uranyum, kmr gibi zengin yer alt kaynaklar ile her zaman komularnn ilgi oda olmutur.

KOSZTORYSOWANIE I NORMOWANIE W BUDOWNICTWIE PDF

KUTADGU BİLİG'E GÖRE LİDERDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL VASIFLAR

Embed Size px x x x x Blent Yldrm Alimcan nayet Alaeddin Yalnkaya Ekrem Hicazi Meryem Hakim Ataullah ahyar

ARAKELOV GEOMETRY PDF

Information Package and Course Catalogue (1).doc

Seller: Alondra Libros Online. Results 1 — 30 of 68 Solfeo de los solfeos by Lemoinem Henri and a great selection of related books, art and Seller: Almacen de los Libros Olvidado. Search WorldCat Find items in libraries near you. The name field is required.

CLUSTERING WITH MULTIVIEWPOINT BASED SIMILARITY MEASURE PDF

dogu turkistan-sempozyumu

.

Related Articles